Testat av experter

Flera kommuner och tusentals svenskar använder redan tyngdtäcken för att lindra sömnproblem, sänka sin stressnivå och förbättra humöret.

Tyngdtäcken hjälper vid psykiska besvär

Forskning från bland annat Australien, Sverige, och USA visar att tyngdtäcken har en positiv effekt på psykiska besvär. Oavsett om det gällde ADHD, stress, sömnlöshet, eller ångest, så blev försökspersonerna som använde tyngdtäcken lugnare, på bättre humör och fick en förbättrad sömn, redan efter en kort period.

MountainBlanket kan också används som en normal filt, även om du inte har några psykiska besvär. Det är vetenskapligt bevisat att tyngdtäcken hjälper mot sömnlöshet, stress, och ångest, men det är inte garanterat att problemen försvinner helt.

ADHD – Tyngdtäcken sänker hyperaktiviteten i hjärnan

MountainBlankets tyngdtäcken kan hjälpa barn och vuxna med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) att sänka hjärnans aktivitetsnivåer. En svensk studie som gjordes av Karolinska Universitetssjukhuset 2015 visar att insomningstiden för barn och vuxna med ADHD i genomsnitt blev 40 minuter kortare; från 70 minuter till 30 minuter. Förklarningen var att vikten från tyngdtäcket utlöste ytterligare melatonin, som då sänkte hyperaktiviteten och därmed hjälpte mot problem med sömnlöshet.

Hyperaktivitet beror ofta på ett behov och en vilja vara mer fysiskt aktiv, eftersom man upplever att kroppen inte är nog stimulerad fysiskt. Genom tyngdtäckets djupa tryck, som fungerar som en djup massage, stimuleras kroppens muskler samtidigt som hyperaktiva barn och vuxna lugnas. 

Sömnlöshet – tyngdtäcken skapar trygghet och ro i kroppen

Cirka 10% av danskarna lider av kronisk sömnlöshet. I våra moderna tider, blir kroppen utsatt för mer skärmtid både under loppet av dagen samt om kvällen, och det blå ljuset från mobil- och datorskärmar minskar produktionen av melatonin i hjärnan. Sömnlöshet är ett stort problem eftersom det kan ha både psykiska och fysiska konsekvenser om det inte blir omhändertaget i tid.

År 2015 upptäckte en studie från SDS kliniken i Göteborg att den omslutande känslan av ett tyngdtäcke gav upphov till en bekväm trygghet och skapade ro i kroppen hos försökspersonerna, som alla led av sömnlöshet. Lugnet kommer från vikten av tyngdtäcket som stimulerar leder och muskler på ett sådant sätt att de välbehövliga ämnena serotonin och melatonin utlöses i hjärnan, och båda dessa ämnen är viktiga för god sömnkvalitet.

Utöver kortare insomningstid och förbättrad sömnkvalitet, menade försökspersonerna också att tyngdtäcket var mycket bekvämt.

Ångest – Forskning visar att trycket från tyngdtäcket är lugnande

Ångest och nervositet är ett alltmer utbrett fenomen i Danmark. Idag är cirka 350 000 danskar diagnostiserade med ångest, och då är de som inte vet att de lider av ångest inte inräknade. Ångest växer fram från stressrelaterade situationer och kan leda till depressioner. Det är därför enormt viktigt att vara vaksam på tendenserna och göra något åt det i tid.

Ett av verktygen som blir alltmer utbrett och undersökt inom forskningen är tyngdtäcken. En amerikansk studie från University of Massachusetts-Amherst visade att 78% av försökspersonerna kände sig lugnade och mer avslappnade efter att ha använt ett tyngdtäcke. Trycket från tyngdtäcket utlöser serotonin och sänker kortisolnivån i kroppen, och rent neurokemiskt minskar då förekomsten av ångestattacker. 

Stress – Känn lugn och få en lägre kortisolnivå med hjälp av ett tyngdtäcke

Forskare och experter kan inte enas om hur många som lider av stress och som kämpar med de fysiska och psykiska påfrestningar som stress skapar idag. Stress är ännu inte erkänt som en sjukdom av World Health Organization (WHO) och det är därför som det inte finns en siffra på antalet diagnostiserade patienter som lider av det. Stress är hur som helst en stor del av samhället idag och det är många som känner sig stressade mentalt.

Ett tyngdtäcke ger kroppen ro om natten och hjälper till att skapa en kvalitetsömn, och dessutom sänks kortisolnivån i kroppen vid användningen av ett tyngdtäcke. Kortisol är känt som stresshormonet, och även om kortisol är livsnödvändigt i en lagom stor mängd, så är det farligt med en för hög nivå under en för lång tid eftersom det är så ohälsosam stress uppkommer.

Sömn och avslappning är de två största bevisade verktygen som naturligt sänker kortisolnivån i kroppen, och ett tyngdtäcke blir alltså ett fantastiskt komplement i nedvarvningsprocessen.

Depression – Tyngdtäcken stimulerar hjärnans sinnen och genererar mer serotonin

Det är viktigt att förstå allvarligheten gällande depression. Om du har symptom på depression eller lider av det, rekommenderar vi att du konsulterar en läkare, terapeut, eller en psykolog. MountainBlanket är ingen mirakelmetod mot depression eller depressiva tankar, utan snarare ett redskap för att hjälpa kroppen att skapa mer serotonin på ett naturligt sätt, vilket blir ett fantastiskt komplement till behandling från en professionell läkare, terapeut eller psykolog.

Ett tyngdtäcke stimulerar hjärnans sinnen och beröringen genererar mer serotonin i hjärnan. Serotonin behövs för ett gott, stabilt humör och dessutom är det nödvändigt för en bra sömnkvalitet. En frisk och ordentligt utvilad kropp med en tillräcklig serotoninnivå hanterar stressiga situationer och svårigheter bättre, och det är viktigt att ge sig själv de bästa förutsättningarna man kan.

Om du har frågor eller behöver hjälp är du alltid välkommen att kontakta oss